Právne informácie

TyresNET GmbH

Franz-Joseph-Str. 11
80801 Munich
Germany
+443308080353
E-Mail: info@tyres.net
Riaditeľ: Andreas Prüfer,  Johanna Kyrath
DPH -ID: DE301419717.
breh
Mena účtu: EUR
IBAN-Nr .: DE43250400660450319900
Kód BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank
Tip na zodpovednosť

Napriek starostlivému kontextovému monitorovaniu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah z externých odkazov.
Pre obsah sú výhradne zodpovední prevádzkovatelia prepojených stránok.
Ochrana duševného vlastníctva

Texty, obrázky, zvuky, grafika, animácie a videá a ich usporiadanie na našej webovej stránke sú chránené zákonom o autorských právach a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Obsah týchto stránok sa nesmie kopírovať, distribuovať, upravovať alebo reposovať. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na našej webovej stránke sú chránené zákonom o ochranných známkach. Nemožno licencovať duševné vlastníctvo od nás ani od tretích strán prostredníctvom našich webových stránok.

Späť na začiatok